ZEMAN, Tomáš. Analýza vybraných ukazatelů společnosti MERLIN-PLUS spol. s r.o. pomocí časových řad [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7948. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Kropáč.

Uložit do Citace PRO