VLAŠIC, Petr. Analýza vybraných ukazatelů nemocnice Vyškov pomocí časových řad [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7951. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kropáč.

Uložit do Citace PRO