STRÁŽNICKÝ, Tadeáš. Analýza vybraných demografických ukazatelů města Brna pomocí časových řad [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7962. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO