DŘÍNOVSKÝ, Lukáš. Znalecký standard pro ocenění podniků výroby stavebních hmot [online]. Brno [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/797. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.

Uložit do Citace PRO