ŠUBRTOVÁ, Nela. Analýza tržeb firmy ODEKO,s.r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/798. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO