NĚMEC, Martin. Přemostění řeky a železniční trati na městském obchvatu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7998. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jaroslav Navrátil.
Uložit do Citace PRO