PŘIKRYL, Ondřej. Analýza vlivu hromadného nasazení elektromobilů a plug-in hybridů na elektrickou síť [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7999. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Rostislav Huzlík.
Uložit do Citace PRO