HLADÍKOVÁ, Monika. Archeologický park Mikulčice [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8006. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.
Uložit do Citace PRO