BUCHTELOVÁ, Hana, Vladislav STRMISKA, Zuzana ŠKUBALOVÁ, et al. Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping. Journal of Nanobiotechnology [online]. BioMed Central, 2018, 16(43), 1-14 [cit. 2023-06-01]. ISSN 1477-3155. Dostupné z: doi:10.1186/s12951-018-0369-7

Uložit do Citace PRO