MATĚJOVÁ, Pavla. Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO