SÝSOVÁ, Veronika. Problematika životního pojištění pracovníků vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80180. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.

Uložit do Citace PRO