KARASOVÁ, Pavlína. Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80183. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.

Uložit do Citace PRO