NÁDVORNÍK, Josef. Zvyšování produktivity práce na základě organizačních změn ve firmě Glaxo Smith Kline s.r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80189. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO