DAŇKOVÁ, Marcela. Pojištění pro kynologickou organizaci a její členy [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80190. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.

Uložit do Citace PRO