SVÍDA, Jaroslav. Studie logistiky opatřování s vazbami na produkční procesy [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80191. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO