KOBZOVÁ, Lucie. Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy Red bull [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80192. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Petráš.
Uložit do Citace PRO