DONTHOVÁ, Veronika. Konkurenční zpravodajství firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80194. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO