ŠTĚPÁNKOVÁ, Jana. Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80195. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO