HANDLÍŘOVÁ, Petra. Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8026. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO