JURÁNEK, Oldřich. Návrh informačního systému obchodní společnosti se zaměřením na řízení zásob [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8030. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.

Uložit do Citace PRO