PAVLÍK, Josef. Vybrané problémy s diagnostiky izolačních systémů točivých elektrických strojů [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8032. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Hammer.

Uložit do Citace PRO