JANKOVÁ, Martina. Projektové řízení s možností využití umělé inteligence v informačním managementu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8038. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO