ŠAFAŘÍK, Martin. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/805. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO