VONDRÁČEK, Václav. Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8054. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Beran.
Uložit do Citace PRO