RUČKA, David. Konstrukce lisovacího nástroje pro součást z plechu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8056. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jindřich Špaček.
Uložit do Citace PRO