FRYBERT, Jan. Počítačové modelování a analýza dielektrických spekter [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8058. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Frk.
Uložit do Citace PRO