GUZEJ, Michal. Metody prostorové a spektrální charakterizace světelných zdrojů používaných v automobilové technice [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80607. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Jaroslav Horský.
Uložit do Citace PRO