SUKOVÁ, Petra. Možnosti eliminace sulfonamidů z vodního ekosystému [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80643. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO