KOTLAND, Vojtěch. Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80645. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaromír Wasserbauer.

Uložit do Citace PRO