JAGOŠOVÁ, Klára. Hormony v čistírenských kalech [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80646. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Čáslavský.
Uložit do Citace PRO