PHAN, Huong Tra. Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80653. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO