ŠÁLKOVÁ, Michaela. Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Renata Mikulíková.

Uložit do Citace PRO