GAŽO, Peter. Vliv předpolymerace MgCl2- nosičovéhoTiCl4 katalyzátoru na polymeraci propenu a vlastnosti výsledného polypropenového prášku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80672. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jan Kratochvíla.
Uložit do Citace PRO