TILŠAROVÁ, Kamila. Příprava nanočástic a nanovláken a jejich využití v přípravcích proti akné [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80686. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petra Matoušková.
Uložit do Citace PRO