SVATOŇ, Karel. Vztah mezi termo-oxidační stabilitou půdy a indikátory půdní kvality [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80692. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jiří Kučerík.
Uložit do Citace PRO