STRAKA, Ondřej. Použití kapalinových scrubberů při odstraňování plynných polutantů ze vdušin [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80694. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Svěrák.

Uložit do Citace PRO