HRBKOVÁ, Silvie. Studium degradace perovskitových solárních článků [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80700. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Vala.

Uložit do Citace PRO