KRÁL, Petr. Absorpce plynných polutantů na membránových kontaktorech [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80703. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Tomáš Svěrák.
Uložit do Citace PRO