GONOVÁ, Dominika. Studium produkce lipidických látek z odpadních substrátů pomocí kvasinek rodu Metschnikowia [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80709. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Andrea Němcová.
Uložit do Citace PRO