KOVAL, Dominik. Výběr a optimalizace metody stanovení volných mastných kyselin [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80713. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.
Uložit do Citace PRO