ŠÍSTKOVÁ, Pavlína. Vývoj přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované materiály [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80716. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lukáš Kalina.
Uložit do Citace PRO