NOVOTNÝ, Matěj. Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80721. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Renata Komendová.

Uložit do Citace PRO