CEKL, Jakub. Model palivového souboru tlakovodního reaktoru západní koncepce [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80727. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jitka Vojáčková.
Uložit do Citace PRO