ČERNÝ, Matěj. Efektivní detekce radarových signálů v FPGA [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80728. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Kubíček.

Uložit do Citace PRO