KALNÍK, Jan. Softwarový kytarový looper s dálkovým ovládáním [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80729. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.
Uložit do Citace PRO