PINKOŠ, Patrik. Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80740. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Pitron.
Uložit do Citace PRO