DOLEŽEL, Jiří. Rychlý datalogger s galvanicky oddělenými měřicími kanály [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80746. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Huták.
Uložit do Citace PRO