ŠŤASTNÝ, Jakub. Oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80759. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Škoda.
Uložit do Citace PRO