PODZEMNÝ, Jakub. Univerzální emulační platforma pro ověřování návrhu integrovaných obvodů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80767. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Roman Prokop.
Uložit do Citace PRO