HENEK, Tomáš. Charakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článků [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80774. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Vítězslav Novák.
Uložit do Citace PRO